Nabídka služeb

 

Výuka a výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny B

Je určena pro uchazeče, kteří chtějí získat řidičské oprávnění skupiny B, které opravňuje k řízení těchto motorových vozidel (zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, § 81 - Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění, odst. 4).

Výuku teorie zajišťuji v učebně formou konzultací. Praktický výcvik probíhá individuálně dle možností žáků, možné jsou i jízdy o víkendech a svátcích. Termíny jízd přizpůsobuji co nejvíce potřebám žáků. Výcvik řidičů probíhá ve vozidle Opel Corsa 1.2 v rozsahu 28 vyučovacích hodin.

 

Kondiční jízdy

Kondiční jízdy jsou vhodné pro řidiče, kteří chtějí po delší odmlce znovu usednout za volant a řídit motorové vozidlo. Chtějí však získat potřebnou jistotu při řízení a osvojit si své dovednosti a znalosti pravidel provozu. Kondiční jízdy provádím individuálně po domluvě, v rozsahu odpovídajícím Vašim schopnostem. Minimální ani maximální počet hodin není stanoven a záleží jen na vás, jak se budete v provozu cítit a zvládat jeho nástrahy. Při kondiční jízdě v běžnému provozu je možné procvičit rozjíždění do kopce, kolmé i podélné parkování, couvání a jiné obtížnější situace jako jízdu za mokra nebo v zimě na sněhu a náledí.

 

Vrácení ŘP

Jste ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem?

Jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudem?

Ztratili jste řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a brzy Vám uplyne rok od ztráty řidičského oprávnění?

Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů?

Odborně Vám poradím, kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět. Vysvětlím Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole a připravím Vás na toto přezkoušení.